Bispeveien over Hardangervidda...en nettside av Per Bremnes

Stavangerbiskopenes ferd fra Stavanger til Hallingdal og Valdres

 

 

 

Nettsiden er avviklet fra 11.08.2017 grunnet annen presentasjon

 

Om bøkene ovenfor:

 

Eidfjord Gamle Kyrkje 700 år

Forfatter: Lars O. Bleie

Boken ble utgitt av Eidfjord kommune i 2009

 

Boken er et historisk tilbakeblikk på steinkirken i Eidfjord. Forfatteren refererer til meg i sin fortelling om Bispeveien.

 

Grågås ca. 1620

Forfatter: Biskop Laurentius Scavenius. Trolig ble jordeboken undertegnet av biskop Scavenius omkring 1620.

 

Boken er Stavanger stifts jordebok fra omkring 1620. Årstallet har det vært litt diskusjon om.

 

Boken ovenfor er utgitt av Agder historielag i samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand. Redigert av Oddleif Hodne.

 

Originalen til Grågås oppbevares i Statsarkivet i Kristiansand.

 

Gamle ferdslevegar frå Eidfjord over Hardangervidda.

Forfatter: Per Bremnes

Boken ble utgitt av Eidfjord kommune i 1993.

 

Heftet "Gamle ferdslevegar frå Eidfjord over Hardangervidda" kan bestilles hos Eidfjord kommune.Tlf.: 52633500

 

Kulturhistorisk vegbok, Hordaland

Redaktør: Nils Georg Brekke

Utgitt av Hordaland fylkeskommune 1993

 

I boken har jeg skrevet fortellingen "Vegar over vidda". fortellingen tar for seg bispenes ferd over Hardangervidda.

 

Vestafjells

Redaktør: Erik Brendehaug

Utgitt av Bergen Turlag i 1990

 

I boken har jeg skrevet artikkelen "En Stavangerbiskops ferd over Hardangervidda". Også her har jeg en fortelling om bispenes ferd over Hardangervidda.

Nordre Nordmannsslepa og Bispeveien